top of page

Disclaimer.

Algemeen

Advieskracht (Kamer van Koophandel nummer 63839547), verleent u hierbij toegang tot www.advieskracht.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Advieskracht en derden zijn aangeleverd. Advieskracht behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Advieskracht.

 

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Advieskracht.

 

Alle informatie op de Website is onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Advieskracht en haar licentiegevers.

 

Advieskracht Grootgenhouterstraat 19, 6191 NP Beek, 046-2021136, info@advieskracht.nl

bottom of page